L'AGRUPAMENT

L’Agrupament Escolta Rakxa neix al febrer del 1990 al barri de Poblenou. Amb la idea d'oferir un espai de llibertat, expressió i d'iniciatives on infants, adolescents i joves, poguessin participar en projectes i activitats, des d'una excursió de cap de setmana fins a la descoberta d'un país llunyà.

QUI SOM

QUÈ FEM

EL MÈTODE ESCOLTA

AMB QUI COL·LABOREM

"Associeu-vos i sereu forts, instruïu-vos i sereu lliures, estimeu-vos i sereu feliços"

Josep Anselm Clavé

Educant en la llibertat de l'escoltisme des de 1990.

Membres d'Acció Escolta de Catalunya i la Xemeneia, Coordinadora d'entitats Juvenils del Poblenou.

ADREÇA

Carrer de Pallars 272, baixos 2a

08005 - Barcelona

Dissabtes de 17h a 20h

rakxa@accioescolta.org

© Copyright 2018 RAKXA | Agrupament Escolta Rakxa